Control Visual
Control visualControl visualVisual control
Del negoci a distància. Mòbil = Webcam + Internet Del negocio a distáncia. Móvil = Webcam + Internet Business distance. Mobile = Webcam + Internet
Automatismes
AutomatismesAutomatismosAutomatisms
Control automatismes internet. Sensors, PLC, HMI, Scada Control automatismos internet. Sensors, PLC, HMI, Scada Automatisms control Internet. Sensors, PLC, HMI, Scada
Central alarmes sms
SeguretatSeguridadSecurity
Control d'alarmes mitjançant telefonia mòbil/SMS Control de alarmas mediante telefonia móvil/SMS Alarm control via mobile/SMS phone
Històric
HistòricsHistóricosHistoricals
Consulta d'imatges històriques, estadístiques... Consulta de imàgenes históricas, estadísticas... Consultation of historical images, statistics...
Programació i disseny Web
Serveis webServicios webWeb services
Cotrol remot web, projectes web, allotjament... Control remoto web, proyectos web, alojamiento... Control remote, projects, housing...
Control de presencia i accessos
Control presènciaControl presenciaPresence control
Restringir accessos, empremta digital... Restringir accesos, huella digital... Restrict access, fingerprint...

Novetats i Modificacions

Llistat cronològic de totes les novetats i modificacions que s'han fet a l'àrea privada.Manuals

Actualment tenim aquests manuals:Contacta

Per qualsevol qüestió us podeu ficar en Contacte amb nosaltres