Servei UNDETEC Control de Presència

Control de presènciaEl servei UNDETEC CONTROL DE PRESÈNCIA permet poder controlar tot el personal que entra i surt del lloc de treball, així com els horaris i els accessos. També restringeix l’accés de pas a despatxos, oficines, magatzems, càmeres frigorífiques… podent-hi accedir sol les persones col·leccionades mitjançant empremta digital, codi…

Aquest control es du a terme amb la instal·lació de terminals d’accés i control horari, i va lligat amb el servei UNDETEC HISTÒRIC, on es podrà consultar via internet i també des de el mòbil, tots els accessos de l’usuari, el dia, la hora… i també els registres diaris, setmanals, mensuals i anyals que el personal ha pogut generar.