Producte UNDETEC Control Bàscules de pesar camions

Qualsevol bàscula per pesar camions que tingui sortida de dades, RS232, RS485 o qualsevol altre, és susceptible de integrar-se a UNDETEC control bàscules de pesar camions.

Aquest producte està ubicat dins al serveiServeis web“. És una petita aplicació per gestionar una o vàries bàscules pesa camions.

UNDETEC Control bàscules pesa camions té dues parts. Una part encarregada de la captura i transmissió de dades des de la bàscula fins als servidors UNDETEC i una segona part encarregada de gestionar aquestes lectures.

Aquí ens centrarem en la aplicació web encarregada de gestionar aquestes lectures.

L’aplicació es composa de tres apartats. Aquests apartats són visibles conjuntament i des de qualsevol opció de UNDETEC Control bàscules pesa camions.

  1. Menú
  2. Pendents
  3. Definitius
bascules-menu-pendents-definitius


1. Menú

Al menú tenim 4 apartats, per cada bàscula que gestionem.

menu

Nou tiquet

A [Nou tiquet] gravem manualment un tiquet de bàscula. És útil si no s’ha pogut gravar la lectura al servidor. per exemple, amb un tall en les comunicacions mentre està retransmetent. S’ha de dir que el sistema quan ha d’enviar dades, va repetint l’enviament varies vegades, per minimitzar l’error en els possibles talls en les comunicacions.

Els paràmetres d’entrada a [Nou Tiquet] són la Data, Hora i Pes.

bascules-nou-tiquet


Productes

La segona opció de menú és la gestió de productes. A cada bàscula s’ha d’entrar els productes que estan prevists que es pesaran.  En qualsevol moment es pot entrar a [Prod.] i afegir, modificar o eliminar.

bascules-productes

Ajuda

La tercera opció es aquesta ajuda, que podem anar-hi en qualsevol moment.

Detall

La quarta i última opció del menú es per ensenyar/amagar línies addicionals als Pendents i Definitius.

2. Pendents

A “Pendents” tenim els tiquets individuals que s’han anant afegint manualment o automàticament. A cada tiquet diu si s’ha entrat manualment amb Nou tiquet o automàticament des de la bàscula.

Falta decidir quin es la tara, el pes brut i calcular el net.  per fer-ho seleccionem un tiquet amb la casella de la esquerra.

pendents

Un cop seleccionat el primer, seleccionem el tiquet relacionat amb el seleccionat.

bascules-pas-a-definitiu-primer

Un cop tenim l’entrada i la sortida de la bàscula, la tara, el pes brut, el pes net i el temps transcorregut ho calcula automàticament. Només falta decidir quin producte ha pesat i gravar per passar-ho a definitiu.

bascules-pas-a-definitiu-segon


3. Definitius

Podem seleccionar els definitius per data i per producte. Podem configurar el període que volem veure. En aquest cas, per defecte, surten els dos últims mesos.

definitiu1

Podem editar qualsevol dels definitius per afegir informació.

bascules-modifica