Novetats i Modificacions

2020-05-16[Afegit] Afegir compensació de pesos grans per les engreixades de pollastres.

2020-05-02[Afegit] Afegir gràfica mitja per hores als pesos dels animals a les engreixades.

2020-05-02[Modificat] Polir gràfiques engreixades.

2020-04-28[Afegit] Optimitzar consulta pesos bàscula

2018-11-27 [Afegit] Afegit 80,160 i 320 dies a les gràfiques històriques dels sensors. Fins a aquest dia  podiem seleccionar 1,2,3,4,5,10 i 40 dies. Pensat per donar cobertura a engreixades de vedells.

Selector de dies dels Sensors
Selector de dies dels sensors

2018-11-27 [Afegit]  Afegir la icona de dipòsit per representar els sensors que capturen el volum o pes de líquids. Fins ara s’utilitzava la de la sitja.

Dipòsit Sensors

2018-11-27 [Nou] S’ha preparat la mitja diària per tal que pugui utilitzar 3 sitges. Fins ara es podia fer de una o dos sitges. Però degut a que cada vegada hi ha mes granges que utilitzen 3 sitges per nau(sobretot en animals de ploma), ens hem adaptat a aquest requeriment.


2018-10-29 [Modificat] Canvis importants a històric sensors així com també a la part de l’SCADA referent als sensors.

(suggerit per “coopivar”)


2018-08-15 [Afegit]  Al detall dels silos s’ha afegit kg 10 com a tipus de representació. Fins ara hi havia percentatge i Kg. A partir d’ara, l’opció per defecte és kg10. kg10 vol dir que les lectures s’arrodoneixen a 10 kg. D’aquesta manera evitem petites oscil·lacions en la gràfica.

Fer salts de 10 kg en 10 kg

(suggerit per “rando”)


Opció per exportar a Excel
Botó per exportar a Excel

2018-06-23 [Nou] Ja es pot exportar a EXCEL el consum diari de les sitges.

(suggerit per “coopivars”)


2018-06-23 [Nou] a l’apartat de sensors, dins l’SCADA apareix la informació de les mitjes diaries de consum de pinso de les sitges. Ja no cal anar a sensors.

Dades de Mitja diaria de consum de pinso de sitges

(suggerit per “coopivars”)


2018-06-22 [Modificat] Al entrar a la pàgina privada d’UNDETEC https://www.undetec.com/privat/ apareix SCADA per defecte.