Històrics Sensors

Introducció

Aplicació web situada al SERVEI HISTÒRICS i que ens serveix per representar i poder treballar les dades provinents dels sensors  guardades als SERVIDORS UNDETEC.

Resum

Al entrar a sensors ens trobarem amb una pàgina resum de la situació actual dels sensors disponibles en un determinat lloc. 

Resum Històrics Sensors
Resum Històrics Sensors

Resum capçalera

A la capçalera hi ha el nom de l’aplicació (Aquest nom es pot canviar des de la configuració). A continuació apareix el nom de la granja(En cas que n’hi hagi més d’una) i tres botons. Aquestos botons són:

 • [C] per anar a la configuració dels sensors.
 • [F5] Per actualitzar les dades. Cada 10 minuts hi ha dades noves.
 • [X] Per tancar l’aplicació.
Històric sensor capçalera
Capçalera de l’aplicació de Històric sensors

Resum Desplegable

Llista de sensors
Llista de sensors

A continuació  hi ha un desplegable per anar directament al sensor desitjat. Hi apareixen tots els sensors disponibles.

Al costat hi ha la possibilitat de veure el  “DETALL” o no del resum de sensors. En cas que es marqui(opció activada per defecte) apareix la informació del sensor i la opció per poder-la EDITAR.


Resum Llista sensors

A continuació hi ha la llista dels sensors amb quatre dades numèriques.

Per a sitges, hi ha el nom del Silo, el percentatge i kilograms que queda de pinso, La capacitat màxima que hi cap al Silo i l’hora de la lectura.   En la segona línia hi ha informació rellevant del silo o nau on està el silo. Aquesta informació es pot canviar amb el botó [Edita].  Al clicar sobre el nom del Silo anirem al detall de l’històric del sensor.

Dades numèriques del sensor
Dades numèriques del silo

Per a sensors de temperatura només tenim el nom del sensor, la lectura amb la seva unitat i l’hora en que s’ha produït la lectura.

Històric sensor temperatura
Dades del sensor de temperatura

Resum Mitja Diaria

Desprès de la llista dels sensors i en cas que hi hagi silos hi ha una segona part diferenciada de la llista on s’aprofundeix sobre les dades dels Silos. Aquesta segona part s’anomena “MITJA DE KG / DIA” i representa la mitja de  kilograms consumits per dia en dos períodes definits per l’usuari.

 • Últims dies. La mitja de kg consumits en els últims 15 dies(segons l’exemple).
 • Entre dates. La mitja de Kg consumits entre 05/06/2018 i 09/10/2018(segons l’exemple).

En cas que no hi hagi data final, vol dir que la mitja la farà des de la data d’inici fins ahir. També hi ha la quantitat d’animals que hi ha a la nau. Aquesta dada ens serà útil a dins el detall de la “MITJA DE KG / DIA” per poder calcular la mitja diària per animal. En l’exemple  surt “1” com a Quantitat d’animals. Això vol dir que no interessa saber el kg consumits per animal. El que interessa es els kg consumits per nau.

En l’exemple ens diu que en els últims 15 dies la mitja consumida és de 838kg diaris, i que entre el 05/06/2018 i el 09/10/2018 la mitja consumida és de 231Kg diaris.

Mitja diaria
Mitja diària de Kg consumits

En cas que vulguem editar les dades que ens serviran per calcular la mitja diària  consumida hem de prémer el botó [Edita]

Edita dades per poder calcular la mitja diaria consumida
Edita dades per poder calcular la mitja diària consumida

SCADA Sensors

A L’SCADA Sensors hi trobem la mateixa informació que al resum, però de manera gràfica i conjuntada amb la resta d’aplicacions.

Sensors

Cada tipus de sensor es representa gràficament de manera diferent.

Els silos es representen:

SCADA Sensors
SCADA Sensors

En cas de líquids a l’SCADA es representa com un dipòsit. encara que es comportin exactament com a Silos.

SCADA Sensors liquids
SCADA Sensors liquids

Hi altres tipus de sensors que també es representen a l’SCADA: Des de senyal de telefonia mòvil, nivell de bateries, temperatura, radiació solar, humitat, intensitat de vent,

Altres sensors
Altres sensors

Per a cada sensor  apareix:

 • El nom del sensor
 • L’hora de la lectura
 • Les unitats llegides.
 • Informació rellevant del sensor.

Mitja Diaria

Dades de Mitja diaria de consum de pinso de sitges
Dades de Mitja diaria de consum de pinso de sitges

En cas que el sensor mesuri la capacitat d’una sitja o  dipòsit, l’aplicació  Històric sensors incorpora la mitja diaria del consum  entre dates i representa la mitja de  kilograms consumits per dia en dos períodes definits per l’usuari. i en el dia d’ahir

 • 367kg Ahir. Doncs els Kg consumits ahir
 • 175 kg Últims dies. La mitja de kg consumits en els últims 32 dies(segons l’exemple).
 • 147 kg Entre dates. La mitja de Kg consumits entre 25/10/2018 i 07/11/2018(segons l’exemple).

En cas que no hi hagi data final, vol dir que la mitja la farà des de la data d’inici fins ahir. En cas que entrem la quantitat d’animals, tindrem també la mitja diaria per animal.  En l’exemple  surt “55”.  per tant 6,67 kg animal dia es el que mengen. 

Gràfiques