Manual CONTROL SITGES

Aquest manual forma part del producte UNDETEC CONTROL GRANJA.

Comencem amb un petit glossari per definir conceptes.

Glossari

Caixa de sumes
Electrònica per concentrar diverses cèl·lules de càrrega amb una única sortida
Cèl·lula de Càrrega
Sensor de força que transforma una energia mecànica en una d’elèctrica mesurable.
ESTACIÓ BASE
Electrònica desenvolupada per UNDETEC per llegir les dades dels diferents LECTORS i enviar-la als SERVIDORS UNDETEC Per tal que es pugui fer-ne la gestió des d’INTERNET.
ESTALEC
Electrònica desenvolupada per UNDETEC resultat de la unió d’una ESTACIÓ BASE i un LECTOR. Indicada per granges amb una sola nau amb 1 o dues sitges juntes.
LECTOR
Electrònica desenvolupada per UNDETEC per llegir els senyals elèctrics de les cèl·lules de càrrega i enviar-les a l’ESTACIÓ BASE
Sitja
Dipòsit cilíndric, fet d’acer o polièster, amb una alçada de quatre a vuit vegades el diàmetre o el costat de la base, destinat a l’emmagatzematge de pinso, que són carregats per la part superior del dipòsit i descarregats per la seva part inferior. Molt utilitzada l’expressió castellana “SILO”

Aquest manual inclou des de la col·locació de les cèl·lules de càrrega fins com veure des de internet les dades capturades. Explicarem les connexions que s’han de fer.

Cèl·lules de càrrega.

Connexions sitges

Comunicacions

  • Interna (RF, RS485)
  • Externa (INTERNET, GSM)

LECTOR

ESTACIÓ BASE

  • Components
  • pantalla
  • Connexions
  • entrada: RF, RS485
  • sortida: internet, GSM

Situacions

Aplicació web HISTÒRICS SENSORS