Cèl·lules de càrrega

Aquest document és part del Manual CONTROL SITGES

Descripció General

Models disponibles per 2.5, 5 i 10  Tones. S’ha de tenir en compte que les tones són per pota. Fent els càlculs podem concloure que per a sitges de 4 potes fins a 12.000 kg podem utilitzar cèl·lules de càrrega de 5T a partir de 12.000 kg hem d’utilitzar cèl·lules de càrrega de 10T.

Cèl·lula de Càrrega
Cèl·lula de Càrrega

Característiques tècniques:

  • Cèl·lula de càrrega de compresió
  • 1000 divisions OIML R60 Clase C
  • Suport elàstic d’àcer inoxidable
  • Sellat hermètic, completament soldad
  • Protecció IP68 (EN 60529)
  • Fàcil muntatge
  • Disponible en versió ATEX (opcional). Zona 0-1-2 (gas) y 20-21-22 (pols)

Col·locació i instal·lació

Per facilitar la col·locació de les cèl·lules de càrrega s’utilitza un suport específic, antivolcatge d’acer zincat.

Cèl·lula de Càrrega dins el Support

El suport pesa 5,3 Kg i te les mesures següents:

Esquema i mesures del suport
Esquema i mesures del suport. Extretes de https://www.utilcell.es

El suport és el primer que s’ha de col·locar. El suport pot anar cargolat o soldat a la pota i al terra.

La col·locació dels suports i de les cèl·lules de càrrega les poden realitzar els mateixos grangers.

La superfície on s’ha de col·locar el suport ha de ser plana i anivellada amb la resta de potes.

suport amb cèl·lula de càrrega
suport amb cèl·lula de càrrega

En la imatge següent es veu la pota original i el suport que s’ha de ficar.

A continuació el suport col·locat. En aquest cas, cargolat directament a terra i cargolat a la pota. És va tenir que modificar la base de la pota per tal que es podés cargolar el suport a la pota.

Suport col·locat.

En la imatge següent es pot apreciar el suport cargolat directament al terra i soldat a la pota.

suport soldat a la pota i cargolat al terra
suport soldat a la pota i cargolat al terra

L’alçada total del suport + la Cèl·lula de càrrega és de 80 mm.  Això s’ha de tenir en compte per si cal tallar les potes.

Un cop col·locats els suports i comprovat que està tot anivellat, ja es poden col·locar les cèl·lules de càrrega. Les cèl·lules porten un cable de 10 metres. Aquest cable (millor entubat) s’ha de portar per la pota fins a un punt comú on farem les connexions amb el lector de cèl·lules de càrrega.

UNDETEC permet llegir dos sitges que estiguin juntes(10 metres una de l’altre) amb un sol LECTOR de cèl·lules de càrrega.

Portar el cable de les cèl·lules de carrega fins a un punt comú per poder fer les connexions.