Connexions Sitges

Aquest document és part del Manual CONTROL SITGES.

Descripció General

Esquema bàsic de connexions.  Les cèl·lules de càrrega de la sitja es connecten a la caixa de sumes i aquesta al LECTOR. Hi ha la possibilitat de connectar una altra sitja. També hi ha la possibilitat, segons unes condicions, d’evitar la caixa de sumes i connectar les cèl·lules directament al LECTOR. Amb instal·lacions ja fetes on hi ha les cèl·lules ficades i un visor local per veure el pes de la sitja mitjançant un SWIFT, també hi ha la possibilitat de connectar aquest SWIFT al LECTOR UNDETEC.

De cada cèl·lula de càrrega surten 4 fils(verd,vermell,negre i blanc. I una malla).

Cables de la cèl·lula de càrrega

Hi ha varies possibilitats de connectar les cèl·lules de càrrega al LECTOR.

Connexions LECTOR sense caixes de sumes

El LECTOR “UNDETEC Load Cell”  llegeix els micro-valors facilitats per les cèl·lues de càrrega ficades als peus de les Sitges.

El el cas de connexió directe, només cal posar atenció a la connexió de la regleta del LECTOR. Anem a detallar pas a pas les connexions a realitzar.


1.- El LECTOR disposa de 4 o 3 entrades segons el nombre de cèl·lules de càrrega que tingui la Sitja a mesurar. En les connexions directes sense caixa de sumes, s’utilitzen el propis cables de les cèl·lules de càrrega per fer la connexió.

2.- Passar els cables que venen directament de la cèl·lula de càrrega per l’interior del premsaestopa  fins a l’interior del LECTOR,  segons l’imatge. En una sitja de 4 potes, han d’entrar al LECTOR, 4 cables. un per cada cèl·lula. S’ha de tenir en compte el cable de cada cèl·lula de càrrega és de 10 metres. Per tant s’ha de tenir en compte alhora de col·locar el LECTOR.

Els Cables de les potes mes aprop del LECTOR es poden tallar sense cap problema


3.- Pelar uns  4 centímetres de la funda per obtenir els fils interiors. (Verd, vermell, Blanc, Negre i Malla).  Pelar 10 mm les puntes dels fils interiors. Unir les puntes dels cables per facilitar la inserció en la regleta. Si es disposa, ficar punteres per millorar les connexions.


4.- Inserir en la regleta els cables segons l’ordre indicat.

[verd, vermell, blanc, negre i malla]

Si la sitja és de 4 potes i costa unir els 4 cables per color, es poden col·locar regletes prèvies per tal que arribi un sol cable per color.

Connexions LECTOR amb caixa de sumes

L’esquema que fiquem és per una sitja. En cas d’haver-hi dos sitges, serveix el mateix esquema, però fet dues vegades.

Connexions

Al ficar caixa de sumes podem allargar 10 metres mes fins al lector de cèl·lules de càrrega. És així pel cable que va des de la caixa de sumes fins  al lector.

Connexions LECTOR a partir d’un SWIFT

En instal·lacions on ja hi ha cèl·lules de càrrega i un visor local per veure el pes de la sitja, UNDETEC pot capturar les dades del visor i enviar-les al LECTOR UNDETEC.

L’esquema següent detalla les connexions necessàries que s’han de fer si ja hi ha un SWIFT com a visor.

Connexió a partir d'un SWIFT
Connexió a partir d’un SWIFT
Print Friendly, PDF & Email