Lector de cèl·lules de càrrega per a sitges

Aquest document és part del Manual CONTROL SITGES.

Descripció General

El Lector de cèl·lules de càrrega per a sitges d’UNDETEC (UNDETEC Load Cell), ha estat especialment dissenyat per facilitar la lectura digital dels pesos en sistemes basats en cel·les de càrrega.

La electrònica utilitzada pot configurar-se per adaptar-se a diferents situacions sol·licitades.

Tant el cablejat com els ajustaments son molt senzills, per facilitar la tasca del instal·lador corresponent.
El lector envia el pes corresponent per RF quant l’estació base li pregunta, així ens estalviem llargues tirades de fils i altres problemes adjunts.

Tot el sistema és compacte dins una caixa amb protecció IP66, per poder suportar les condicions adverses més exigents.

UNDETEC Load Cell

Les noves tecnologies aplicades per UNDETEC, permeten enviar la informació obtinguda a una estació base,  aquesta ho reenvia per diferents mitjans a uns servidors centrals on es guarden per poder-se consultar posteriorment des de qualsevol dispositiu connectat a INTERNET.

Esquema UNDETEC load Cell

La distància directa d’enviament de dades és d’uns 500 metres aproximadament, en el cas de superar-ho es poden ficar repetidors per arribar fins el lloc desitjat.

La part més interessant consisteix en poder enviar la informació corresponent  als servidors d’UNDETEC.   En el cas de que en el lloc no hi hagi Internet, disposem de tecnologia pròpia, en la que utilitzant la xarxa GSM, SIGFOX, WiMAX… fem arribar les dades fins els nostres Servidors. Un cop processades les dades que arriben, les persones autoritzades podran fer-ne l’us que desitgin, des de qualsevol dispositiu connectat a INTERNET.

UNDETEC SITGES
Dades del consum de pinso gestionades per l’aplicació UNDETEC SITGES
Gràfica UNDETEC SITGES
Gràfica de consum de una de les sitges. Aplicació UNDETEC SITGES

Característiques tècniques:

 • Preparada per la lectura de dos sitges properes(15m)
 • Placa base amb sistema integrat anti-penjades.
 • Sistema Digital de conversió d’alta precisió (24bits).
 • Pantalla LCD per mostrar valors en local.
 • Font d’alimentació integrada en placa base.
 • Transmissió de dades sense fils, per RF. en la banda lliure de 433MHz.
 • Caixa de protecció IP66, pot ficar-se en la intempèrie.
 • Detecció interna d’errors de mesura.
 • Alta precisió de mesura, amb un error < 0,4%.
 • Transmissió de dades fins 500m si no hi han objectes destacables.
 • L’enviament de les dades als Servidors d’UNDETEC és realitza cada 10 minuts.

Components

Els components principals del producte són La pantalla, el polsador per tarar, calibrador i el  connexionat.

Pantalla

Pantalla LCD
Pantalla LCD

La pantalla LCD, mostra directament el pes, actualitzant-se cada segon. En la primera fila podem observar, en primer lloc “S15”, indica el número de Sitja que llegim.  A continuació ens mostra el pes que s’actualitza cada segon “227Kg”. El valor “(176)” indica la Tara de la sitja.

Polsador per tarar

Botó per Tarar
Botó per tarar

Per ficar la tara, simplement cal prémer el micro-polsador que hi ha en la placa base. Si el tornem a prémer, eliminem la Tara.

Per fer una tara real, aquesta operació s’ha de fer amb la sitja buida.

Calibratge

Botó per calibrar
Botó per calibrar

Un cop tarat i sempre que es vulgui, es pot fer el calibratge. És necessari fer-ho  una primera vegada un com instal·lat el Lector.  però també és necessari fer-ho quan  sabem un pes conegut i que no correspon al pes que indica la pantalla.

Per calibrar s’ha de fer a partir d’un pes conegut, ajustant amb un   tornavís fins que a la pantalla aparegui el pes desitjat. En aquest punt ja tenim configurat totalment el Lector.  Quant mes pes tinguem per fer el calibratge, mes exacte serà el pes que doni la placa UNDETEC load cel. El pes per calibrar pot ser el propi pinso, pellet que va dins la sitja o també es pot fer repenjant un pes conegut sobre la sitja.

Connexionat

regleta d’inserció ràpida
Regleta d’inserció ràpida

La placa base esta particularment dissenyada per facilitar la instal·lació per a qualsevol persona amb coneixements bàsics elèctrics.

regleta d’inserció ràpida
Regleta d’inserció ràpida

La terminació dels cables es fa amb una regleta d’inserció ràpida, d’aquesta manera és facilita el cablejat i la col·locació.

PrensaEstopa
Prensaestopa IP66

Tota l’electrònica queda perfectament protegida per la caixa estanca amb protecció IP66, i amb premsaestopes per a les entrades de cables externs.

Valor afegit

Coneixem les realitats del territori. I no sempre hi ha xarxa elèctrica fixa en el lloc a implementar. Per aquesta raó podem ser funcionals amb la nostra tecnologia “Low Power”.

Placa Solar, Bateria, integrat en una caixa IP66
Placa Solar, Bateria, integrat tot, en una caixa IP66

Utilitzant una petita placa solar i una bateria de suport, aconseguim donar servei permanent tot i no haver-hi xarxa elèctrica.

Ens adaptem a les necessitats sol·licitades pel client. A part de mesurar el pes de les sitges, també oferim:

 • Sensors de temperatura.
 • Sensors d’humitat.
 • Sensors de gasos.
 • Consum d’aigua.
 • Alarmes.
 • Gestió remota de il·luminació, i motors.
Valor afegit
Print Friendly, PDF & Email