Situacions i característiques contemplades

Aquest document és part del Manual CONTROL SITGES.

Hi ha 2 grans tipus de situacions en que es troben les granges.

I depenent d’aquestes característiques UNDETEC proposa dues solucions.

Nau amb 1 o 2 sitges juntes

En aquest cas el mes idoni és utilitar un sol producte (ESTALEC) que permet llegir les cèl·lules de càrregar i enviar les dades als SERVIDORS UNDETEC.

Varies naus amb 1 o 2 sitges juntes per nau

En aquest cas la situació demana utilitar  un LECTOR per nau i una ESTACIÓ BASE per enviar totes les dades als SERVIDORS UNDETEC.